Popis projektu

Obecný popis projektu

Projekt eMeDocS byl zahájen dne 10.5.2010, kdy došlo k uveřejnění zadání veřejné zakázky "Studie regionálního konceptu výměny zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními zřizovanými krajem Vysočina včetně realizace formou pilotního projektu." Vítězem zakázky se stala firma ICZ. Projekt byl pracovně pojmenován jako Exchange Medical Documents System – eMeDocS.

Projekt eMeDocS je zcela výjimečný svým heterogenním prostředím a rozsahem. Do projektu bylo hned na počátku zapojeno pět nemocnic Kraje Vysočina a Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina. Výjimečnost prostředí a tím i náročnost projektu byla také v tom, že v šesti zapojených subjektech funguje a je tímto napojeno pět naprosto rozdílných informačních systémů. Z tohoto důvodu došlo k hledání takového řešení, které bude naprosto nezávislé od koncového uživatele a jeho informačního systému a bude se soustředit zejména na způsob předání potřebné informace s pomocí národních, případně mezinárodních datových standardů. Takovýto projekt a v takovémto rozsahu zatím nebyl v české republice realizován. Zcela unikátní je také fakt, že nejde ve své podstatě o „sdílení zdravotnické dokumentace“, což česká legislativa neumožňuje, ale opravdu o její výměnu. 

 
 celý text

Technický popis projektu

Technické řešení komunikačního projektu eMeDocS je z návrhového pohledu možné považovat za distribuovaný informační a komunikační systém. Základem tohoto systému jsou tzv. Komunikační uzly, realizované produktem ISAC Communication Node. 

Komunikační uzel je instalován do lokální sítě každého účastníka projektu eMeDocS, tedy zdravotnického zařízení.


Úkolem komunikačního uzlu je přijímat zprávy a požadavky na vyhledání informací od jednotlivých uživatelů zdravotnického zařízení, a to prostřednictvím jejich nemocničního systému nebo webového uživatelského rozhraní. Dle typu zprávy nebo požadavku zajistit zabezpečení informací a jejich bezpečné odeslání komunikačnímu uzlu, který je instalován u příjemce zprávy nebo požadavku. Stejně tak komunikační uzel na straně příjemce musí zajistit příjem zprávy a její předání nemocničnímu systému, případně vyhledání požadovaných informací v nemocničním systému a jejich předání žadateli.

 
 celý text

Legislativa

Projekt eMeDocS byl v době realizace jedním z mnoha eHealth projektů Kraje Vysočina. Odbor zdravotnictví si v té době nechal vypracovat kvalifikovaný právní rozbor na projektové záměry eHealth a zároveň na vybrané oblasti požádal Úřad pro ochranu osobních údajů o stanovsko. Zde nabízíme dlůežité vybrané části obou dokumentů, které se projektu eMeDocS týkají.

 
 celý text

 
         
 ©