Ke stažení

API klinického informačního systému pro napojení na ISAC Communication Node

Specifikace aplikačního rozhraní

Tento dokument shrnuje detailní informace o aplikačním rozhraní pro výměnu zdravotnické dokumentace mezi klinickým informačním systémem (dále také KIS) a komunikačním uzlem ISAC Communication Node (dále také KU).

 

Metodický pokyn pro výměnu zdravotnické dokumentace eMeDocS ve zdravotnických příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina

Tento metodický pokyn je závazný pro ZZ Kraje Vysočina. Zde naleznete jeho aktuální verzi.

 

Zápis z jednání na UOOU (2015)

Oficiální z jednání mezi zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů a kraje Vysočina, které se konalo dne 9. září 2015 v sídle Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Žádost o stanovisko UOOU k záměrům Kraje Vysočina (2015)

Oficiální dopis adresovaný Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde Odbor zdravotnictví ve spolupráci s Odborem informatiky popisuje jednotlivé části fungující i plánované funkcionality systému emedocs včetně právního výkladu. Reakce UOOU je v jiném dokumentu na těchto stránkách.

 

Možné způsoby integrace k IS eMeDocS (duben 2015)

Tento dokument popisuje možné způsoby integrace s IS eMeDocS.

 

NIX ZD - specifikace verze 4 (9.4.2015)

Návrh technického standardu a specifikace národního systému výměny zdravotnické dokumentace včetně požadavků na integrované systémy.

 

Smlouva o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS

Uzavření tohoto smluvního vztahu je nezbytné pro vstup zdravotnické organizace do projektu eMeDocS. Pokud se chce Vaše organizace do projektu připojit, vyplňte v uvedeném vzoru nezbytné identifikační a kontaktní údaje a podepsanou smlouvu zašlete ve dvou vyhotoveních na podatelnu Kraje Vysočina. V případě nejasností v otázkách smlouvy můžete kontaktovat Odbor informatiky Kraje Vysočina, Mgr. Kláru Jirákovou, tel. 606 486 742, mail: jirakova.k@kr-vysocina.cz

 

Instalační list k projektu eMeDocS

Tento tzv. instalační list k projektu eMeDocS slouží zejména k vydefinování nezbytných a převážně technických informací, které jsou k faktickému zapojení do projektu nezbytné. Důvodem je zejména dodávka a konfigurace produktu ISAC CommunicationNode. Tento instalační list není potřeba zasílat společně s přístupovou smlouvou v papírové podobě - stačí jej v elektronické podobě zaslat na koordinátora projektu viz. Kontakty.

 

eMeDocS – veřejné datové rozhraní

Dokument obsahuje specifikaci veřejného datového rozhraní pro výměnu informací v rámci projektu eMeDocS zřizovaného a provozovaného Krajem Vysočina. Tento dokument slouží jako dokumentace k datovému rozhraní projektu eMeDocS.Specifikuje formát a obsah datových zpráv pro výměnu zdravotnické dokumentace projektu eMeDocS s obdobnými projekty.

 

Studie regionálního konceptu eMeDocS

Projekt eMeDocS byl zahájen dne 10.5.2010, kdy došlo k uveřejnění zadání veřejné zakázky "Studie regionálního konceptu výměny zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními zřizovanými krajem Vysočina včetně realizace formou pilotního projektu." Projekt byl pracovně pojmenován jako Exchange Medical Documents System – eMeDocS. Zde nabízíme studii ke stažení.

 

Seminář eMeDocS 29.4.2014 - prezentace Kraje Vysočina

Seminář eMeDocS 29.4.2014 - prezentace ZZS Vysočina


Stránky: 1 2 
 
         
 ©