Ke stažení

API klinického informačního systému pro napojení na ISAC Communication Node (2023)

Specifikace aplikačního rozhraní

Tento dokument shrnuje detailní informace o aplikačním rozhraní pro výměnu zdravotnické dokumentace mezi klinickým informačním systémem (dále také KIS) a komunikačním uzlem ISAC Communication Node (dále také KU).

 

Smlouva o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS (2023)

Uzavření tohoto smluvního vztahu je nezbytné pro vstup zdravotnické organizace do projektu eMeDocS. Pokud se chce Vaše organizace do projektu připojit, vyplňte v uvedeném vzoru nezbytné identifikační a kontaktní údaje a podepsanou smlouvu zašlete ve dvou vyhotoveních na podatelnu Kraje Vysočina. V případě nejasností v otázkách smlouvy můžete kontaktovat Odbor zdravotnictví Kraje Vysočina, Ing. Andreu Neprašovou, mail: neprasova.a@kr-vysocina.cz, v případě právních otázek kontaktujte Odbor informatiky Kraje Vysočina, Mgr. Kláru Jirákovou, tel. 606 486 742, mail: jirakova.k@kr-vysocina.cz

 

Přehled stavu rozvoje služeb elektronického zdravotnictví

prezentace Petra Pavlince na Komisi rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě, prezentováno v březnu 2023

 

Seminář 9. 2. 2023

V tomto dokumentu jsou ke stažení prezentace z proběhlého semináře..

 
 celý text

produktový list

produktový list ke stažení

 

Seminář 21.6.2022

Ke stažení prezentace zaměřená na EC. Autorem prezentace je Michal Schmidt.

 

Garanti za jednotlivé organizace

V tomto dokumentu je ke stažení seznam garantů za jednotlivé zapojené organizace.

 
 celý text

Tisková zpráva Skupiny ICZ

Tisková zpráva Skupiny ICZ k semináři konanému 30. 3. 2022

 

Seminář 30. 3. 2022

V tomto dokumentu jsou ke stažení prezentace z proběhlého semináře.

 
 celý text

Metodický pokyn pro výměnu zdravotnické dokumentace eMeDocS ve zdravotnických příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina

Tento metodický pokyn je závazný pro ZZ Kraje Vysočina. Zde naleznete jeho aktuální verzi.

 

Zápis z jednání na UOOU (2015)

Oficiální z jednání mezi zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů a kraje Vysočina, které se konalo dne 9. září 2015 v sídle Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Žádost o stanovisko UOOU k záměrům Kraje Vysočina (2015)

Oficiální dopis adresovaný Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde Odbor zdravotnictví ve spolupráci s Odborem informatiky popisuje jednotlivé části fungující i plánované funkcionality systému emedocs včetně právního výkladu. Reakce UOOU je v jiném dokumentu na těchto stránkách.

 

Stránky: 1 2 
 
         
 ©