Úvod

Projekt eMeDOcS (exchange Medical Documents System) buduje, rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v rámci zdravotnického systému České republiky. Organizátorem a garantem projektu je Kraj Vysočina. 


Mezi vybrané oblasti výměny zdravotnické dokumentace patří:
 

  1. Poskytování urgentních informací pro účely ZZS v reálném čase.
  2. Poskytování urgentních informací ošetřujícímu lékaři v nemocnici.
  3. Zasílání „Záznamu o výjezdu“ do nemocnice, kam je pacient předán.
  4. Zasílání elektronické žádanky na RDG vyšetření. 
  5. Zaslání elektronického popisu z RDG vyšetření na základě obdrženého elektronického požadavku - žádanky.
  6. Zasílání Propouštěcí zprávy mezi nemocnicemi (na tel. vyžádání).
  7. Zasílání Ambulantní zprávy mezi nemocnicemi (na tel. vyžádání).